Rezultat Financiar – Septembrie 2013

Venituri
Venituri din Taxa (50-80 Ron)
Sume atrase din sponsorizari
Total Venituri
Cheltuieli
Cheltuieli cu taxe, chirii
Cheltuieli echipa colaboratori
Servicii cronometrare
Produse puncte alimentare
Kit start
Premii  (excl. contributia Asociatiei Tabere cu Suflet)
Amenajare, refacere si marcare trasee
Comisioane bancare
Total Cheltuieli
Sume oferite pentru programe sociale
Rezultat financiar
Advertisements